MCY-0169 Persetan dengan sepupunya yang suka memakai pakaian terbuka