Apa yang saya perlukan apabila saya mempunyai awak sebagai kuda saya?...