Zakarnya sangat besar sehingga ia mengambil masa yang lama untuk dimasukkan